بسیج دانشگاه میبره اربعین کربلا

و منی که تکلیفم مشخص نیست

سال بعد میرم

قول میدم بخودم

امسال آخرین سالیه که میشینی حسرت میخوری گندم؛)))