مامان اینا تصمیمم گرفتن برن یزد برا زندگی

خیلی خوبه حال میده🥲

فقط از اینجا بریممممم

هرجا باشه من راضیم

اونوقت با خیال راحت میرم دانشگاه