راستشو بخوام بگم از خواب که پا شدم بدو بدو رفتم اینستا ببینم کیا یادشونه که تولد منه

دوستای دانشگاهم یادشون بود

فامیلم با دیدن استوری ابجیم فهمیدن

من معمولا یروز زودتر تولدای رفیقامو تبریک میگم

اوووف

ولی من کادو میخوام

استوری به چه دردی میخوره اخه😅