امروز اخرین روز ۱۹ سالگی من بود

کل نوزده سالگیم درگیر کنکور و انصراف بودم

سن جالبی بود😽

.

.

تجربه های جدید و گاها غیر قابل پیش بینی و ریسک زیاددد

دوستی هایی که بهم خوردن و دوستی هایی که هرچند کم شکل گرفتن

البته که ذهنم رشد بیشتری داشت و به پختگی بیشتری رسیدم

اتفاقای خوب و بد کنار همدیگه قرار داشتن

از نظر ذهنی به استقال بیشتری رسیدم که امسال عملیش میکنم😉🌱

.

.

از نظرم ۲۰ سالگی سن عجیب تر و چالش برانگیز تریه

جالبه هاا بچه که بودم همش فک میکردم اینایی که ۲۰ سالشونه خیلی بزرگن و دیگه کلا یه آدم دیگه میشن ولی حالا میبینم خیلی هنوز بچم خودم

تصور دیگه ای از این سنم داشتم😂👌🏻

.

.

منِ عزیزممم خیلی ازت ممنونم که سختی های امسالو تحمل کردی

مراقب خودت باش

کمتر به بقیه اهمیت بده

و تمرکز کن روی رشد و پیشرفت خودت

بلند پرواز باش چون هیچی نمیتونه جلودار تو بشه

قوی باش و قوی بمون

عاشقتم🫀

.

.

بدرود ۱۹ سالگی و سلام بر ۲۰ سالگییییییی😁🗿