از منِ دنیای موازی که فاصله بگیریم میرسیم به منِ دنیای واقعی که امروز سرکارش گند زده و حسابی خجالت زده شده و کلی انرژی منفی گرفته و نزدیک بوده به یه آدمی خسارت وارد کنه و براش با دارایی داستان درست کنه ، به خیر گذشت ولی تا اومد به خیر بگذره خیلی سخت گذشت 

تازه خجالت و سرزنش اصلی میمونه فردا ، من نمیخوام فردا برم سرکار ، شت 

تا اخر این ماه بیشتر نمیرم سرکار ، صبح قبل از اینکه گند بزنم مطرحش کردم و اوکی بود باهاش

پی نوشت : یادم رفت بگم که امروز 3 تا از نمره هام اومد ، پاس شدم ( میکروب نمره ی پشم ریزون خوبی بهم داده و یکی از بخشای خوب امروزمه ، ادبیاتم همینطور ، ریاضی 2 رو نیفتادم خداروشکر (پونزده و نیم داده ، راضیم ) ، فعلا تنها درسی که ممکنه بیفتم شیمی 2عه ، هشتک یه ترم دومی بدبخت که نمیخواد دوباره شیمی برداره 🙁