هیچ مشاوری وقت نداره

اونیم که داره از کارش مطمعن نیستم

میترسمممم

شهرمون فقط ۱۶ تا کد رشته فرهنگیان داره

بقیه رم میزنم

ولی نمیدونم با چه ترتیبی بزنم