بخاطر شرایط خونه و تنها نبودن خواهرم مجبورم فقط رشته هایی که مال شهر خودمونه بزنم

نمیتونم برم شهر دیگه ای

سخته ولی تحمل میکنم

مهم اینه قبول شم و خواهرمو کمک کنم:)))

دیگه تحمل کابوسای شبونشو ندارم

منی که کنارشم بیشتر زجر میکشم تا خودش

البته که اون بیشتر زجر میکشه:)))))