تو سامانه انتخاب رشته مجازی و تخمین قبولی سنجش رفتم و مراحلو انجام دادم

و واقعا متاسفام که همچین کلمه بدی رو استفاده میکنم

فاککککککک

خیلی عن بود

ینی چی

حیف پولم

هرچند فقط ۲۰ تومن بود ولی اینی که زد مفتشم گرون بود

دزدا:/