لثه هام دارع میترکه دقیقاااا….

درد دارم..خیلی درد دارم…دیشب نتونستم بخابم..

امشب قرص گرفتم..امیدوارم ک خوب شه و بتونم بخابم…

ازصبه هرکار تونستم کردم…تاخوب شه‌..

ولی نشده…

دعاکنین…