گفتینورو برداشتم

اکثرا اونجا پیام میدن…

منم اونجا نمیرم ک جوابشونو بدم یا درلحطه ببینم…

ممنون میشم اگ اومدید وبم…با اسم و ادرس برام کامنت بزارید..