خجالت کشیدم…

خیلی خجالت کشیدم…

لایو گذاشته بودم..حواسم نبودبعد چن ثانیه یه لحظه ب صفحه نگا کردم

دیدم یه پسری یسری حرفای زشت دارع میزنه بهم…

و ندونستم چکاکنم سریع لایو قط کردم…

چقد بد بود..

چقد ادما وقیح شدن…