اعصابم خورده…خیلی اعصابم خورده

من میشناسم این خانوادمو دیگه….

دومادامون از بابام بیشتر دخالت میکنن..

ب شوخیم اگ هس اعصاب خورد کنه…

دلم میخاد بزنمش…

تو کل این دوماه بد رو اعصابم بوده…

شوخیه مثلا…ولی اعصابمو داغون کرده…