الف اومده پستای این دختره رو برام فرستاده میگه به نظرت چطوره؟ کلیک

گفتم خوبه خوشگله. کراشته؟ ولی اینکه کره ای مره ای نیست.(عاشق دخترای کره ای و فیلمای کره ای و کلا کره ایاست)

گفت اره چند ژنیه( روس و اوکراین و کورد و ترک.) و با ویدیوهای یوتیوبش بخاطر خوشگل بودنش و ویدیوهای مراقبت پوستیش معروف شده. الانم رفته کره مدل شده و داره کره ایم یاد میگیره.

بعد دوتایی شروع کردیم مسخره بازی در اوردن. میگفت با هواپیما ماهان میرم کره بهش سر بزنم بعدم برمیگردم ایران بیام سر شیفتم تو بیمارستان😂 فقط تورو جدتون مرغ با پای خودش اومد تو قفس جلوی پر و بالشو نگیرید. سلیطه بازی در نیارید مرسی.

گفتم وا چرا انقدر از ما ۵ تا دختر میترسی؟😂 ما خوشبختیتو میخوایم اگه حاج خانم خوب باشه برای چی باید سلیطه بازی در بیاریم😂 تو فقط کافیه یکیو بخوای ما برات استینم بالا میزنیم.

گفت نمیدونم چرا از تو، ف، خ میترسم بزنید شتکش کنید.

از وقتی اکیپمون پاچید تو دانشگاه، بین پسرای اکیپ با تنها کسی که خیلی صمیمی تر شدیمو دوستیمون ادامه پیدا کرد الف بود. یعنی یه طوری بود که ۵ تایی به هر مشکلی میخوردیم هرچی میشد میرفتیم پیش الف و واقعا هم هوامونو داشت و داره هنوزم.(چون رفاقتش همیشه خالصانه بود و اصلا به چشم دیگه ای بهمون نگاه نمیکرد از اولشم. وقتیم باهاش حرف میزنیم این حس بهمون دست نمیده که چون پسره نباید خیلی چیزا رو بگیمو اینا. واقعا دوسته مثل بقیه ی دوستای هم جنسمون)

یه گروه داریم تو تلگرام ما ۵ تا دختر اسمش “غیبت شبانه” ست. به الف میگم تو از خودمونی بذار ادت کنم تو گروه با هم بشینیم غیبت کنیم. میگه تروخدا نگید از خودمونی، حس خاله زنک بودن بهم دست میده با ۵ تا دختر بشینم غیبت کنم.

بعد اینکه این بچه میترسه پسفردا رل بزنه، با وجود ما ۵ نفر رابطش به مشکل بخوره 😂😆 یا اینکه چون ما ۵ نفر هستیم نتونه رل بزنه حالاحالاها😂😂 مخصوصا هم اینکه ۵ تایی خیلی وحشی ایم 😂👍🏻

من بهش گفتم نترس من کاریش ندارم تازه بهت کمکم میکنم با دوست دخترت بپیچی بری عشق و حال کنی😂😆

اما طفلک اون ترسه همیشه تو وجودش هست😂 یه جوری گیر ما افتاده نمیتونه هم خلاص شه. میگه کافیه فقط رل بزنم، عین جوجه اردک میوفتید دنبالم سرویسم میکنید.

خرِ خدا خیلی کیوته. یک عدد پسرِ شنگول پر انرژیه که هیچی به پشمش نیست. خدا سایه اشو از سرمون کم نکنه 😂👍🏻