بهم گفت آدم مشکوکی هستی! اینکه کلی خط داری، چهار تا پیج اینستا و هیچ عکسی هم از خودت نداری توشون!

خبر نداره که چند تا وبلاگ دارم که هر کدوم چقدر با اون یکی فرق داره!!!!!