خرم همیشه من….

یه ذره درست فک نمیکنم….

الان نمدونم فکرم درستع یا ن…

خوبیاشو یادم بره و بگم بازیم میده؟

بی انصافی میشه…

حالم داغونه…