واقعا ادم مزخرفی شدم.. شبا ۱۲ ساعت میخوابم. یعنی عملا نصف روز من خوابم و اصلا سعی نمیکنم بیدار شم.

بخاطر چی؟بخاطر یه ادم بیشعوری که اومده ۲ ماه منو مسخره خودش کرده و بعدم رفته و حالام به پشمش نیست، من عین افسرده ها و عین جنازه افتادم تو تختم.

وقتیم بیدار میشم کل روز در حال الاف چرخیدنو فال گرفتنم تا شب بشه و دوباره بخوابم.

چرا دارم با خودم اینکارو میکنم.. واقعا ارزششو داره؟ معلومه که نه.

به قول دوست خودش “اشتباه کردی که بهش انقدر بها دادی.اون لیاقتتو نداشت. بعضی ادما نمیدونن با طلا چجوری رفتار کنن. یکی مثل این طلا رو میگیره دستش میبینه و بعدم میذاره زیر باسنش چون ارزش واقعی اونو نمیدونه”

من بها دادم و اشتباه کردم.. هنوزم دارم اون اشتباهو تکرار میکنم. واقعا دیگه بسمه..