همین الان مستند undercover in north korea تموم شد و تونستم نفس حبس شده مو بدم بیرون و یه نفس از ته دل بکشم 

اولین باری نبود که درباره ش میدیدم و میشنیدم ولی هنوز باورش برام سخته 

یکی از رویاهایی که نمیدونم میتونم بهش برسم یا نه رفتن به کره شمالیه که خیلی خیلی بعید به نظر میرسه