امروز دوباره استوریمو ریپلای کرد. شب هم تو واتساپ پیام داد. دوباره صفحه‌ی چت و عکسش اومد تو لیست واتساپ. و باز همون مکالمه‌ی تکراری.

سلام

سلام

خوبین ؟

خوبم

خوبین؟

خوبم

تو اینستا باز وضعیت قابل تحمل‌تره.