با آدمایی که نقش و جایگاه مهمی تو زندگی‌تون ندارن، مهربون نباشید. مهربونی وقتی باشه دلگرمیه، وقتی نباشه دلتنگی…

مهربونی‌هاتون می‌تونه مثل یه چسب، تیکه‌تیکه‌های چینیِ قلب و روح شکسته‌ی کسی رو دوباره سرِهم و سرپا کنه. ولی وقتی این مهربونی به هر دلیلی دیگه نباشه، اون چسب آب می‌شه و چینی هزار تیکه شده، بدتر از قبل خرد می‌شه…