یه پارچه با گلاب ریز ریز سفارش دادم بیاد بدم برام مانتو بشه حس میکنم شبیه ننه بزرگا میشم باهاش :))) ولی خب اشکال نداره دیگه :))))