دیشب سلام کرد. و همون مکالمه ی کوتاهِ تکراری، تکرار شد و تمام. خب اوضاع ظاهراً معمولی شده ولی تا من دوباره بتونم لبخند بزنم معلوم نیست چقدر طول بکشه! :دی و خب منِ لبخند نزننده(در حالی که به صورت پیش فرض روی حالت لبخند هستم) از بیرون خیلی سرد به نظر می رسه.