سلام..

مشغول درسم..ولی نسبت ب قبل کمتر  میخونم…

کلا بد شدم..نمازمم نخوندم چن روز..

محمد از تهران برگشت…قول داده بودمش نماز صبامو بخونم ک نخوندم..

مگف خیلی نامردی ک نخوندی..باز ازپریشبه خودش زنگم میزنه بیدارم میکنه…

اون دفعه یچیزی پروند گف پیش خودتو خدات میگم ازاین ب بعد هرگناهی داشتی گردن من غیر اعمال واجبت و حق الناس..

ازاون موقعس رو رفتار من نظارت داره خخخ

خلاصه ک بودنش خوبه..

هرچند بخاطر خودشه..این بودن