باید بگم که من هنوز انگیزه ی کافی برای برنامه ریزی و ادامه زندگی پیدا نکردم. تو این اوضاع فقط یه چیزی خوشحالم میکنه و اونم اینه که سامانه ی منادا تا قبل از شهریور باز شه و درخواست مهمانی بدم.

عفونت ناخن انگشت حلقه ی دست چپم، با وجود اینکه قرص خوردمو هر روزم دارم پماد میزنم بهتر نشده و انگشتم باد داره و عفونته کل ناخنمو گرفته.

دارم به این فکر میکنم که چجوری میشه برای خودت اهداف بلند مدت بنویسیو یجوری برنامه ریزی کنی که به اون اهداف در اینده برسی.

حیف که خیلی چیزا رو نمیشه اینجا نوشت =/مثلا اینکه به یه چیزیم نیاز دارم که برای چند ساعت حالم خوب باشه ولی اینجا ایرانه و دستم کوتاه.

پوف