آدما آلزایمر ندارن! وقتی چیزی رو فراموش می‌کنن و می‌گی قبلاً گفته بودم، حتی چندین بار؛ می‌گن آلزایمر دارن! یادشون نمی‌مونه! ولی حقیقت می‌دونی چیه؟

مغز آدما چیزایی رو یادش می‌مونه که براش مهمه. و چیزایی که مهم نیست رو حتی اگه چند بار شنیده باشه، فراموش می‌کنه!

پس اگه تو مکالمه با کسی مدام به این جمله برخورد می‌کنی، یعنی حرفات برای اون آدم مهم نیست! بخاطر همین یادش نمی‌مونه! شاید توی یه موضوع خاص اینطور باشه شاید در همه‌ی موارد. به هر حال این روشی برای شناختن آدماست که چقدر براشون مهمی.