تنها کسی بود که یه زمانی دوستم داشت. 🙂

خوشحالم که همه‌ی چت هامونو پاک کردم…