یعنی فقط منم احساس می کنم چقدر عکسا و نوشته هاش دلبرانه است؟ :دی انگار کسی هست که برای اون می نویسه و عکس می ذاره! :))) اینکه واقعاً کسی نباشه خیلی عجیبه! :))) بزنم آنفالوش کنما. -___- لهنتی… با اون عکس هاش! :))