هی سرم رو فرو میکنم توی لایه های درونی خودم تا شادی رو در درونم پیدا کنم و تا حالا که نتونستم. احتمالا درون من شادیش رو تف کرده بیرون.