یه جمله  معروفی تو سریال های کره ای هست(که نمی دونم بقیه جاها هم نظرشون همینه یا نه) که یه زن و مرد نمی تونن فقط دوست باشن. که خب راسته. چون همیشه یکی ازون دو طرف علاقه ای به طرف دوم داره یا پیدا می کنه. ولی یه راهی هست که بتونن فقط دوست باشن! اینکه یکی علاقه شو به اون یکی ابراز کنه و رد بشه! اینطوری بعد از یه مدت، دیگه واقعاً فقط دوست می مونن.