اگه زندگي قشنگ بود، يه آپشن مرخصي چندماهه داشت تا الان من ازش استفاده كنم و  ادم خوشحالي بشم.