کل وبم شده Ex..

خیلی اتفاقای دیگه ایم تو این ۳ ماه که دانشگاه بودم برام افتاد. ازشون مینویسم.. نباید فراموش کنم.‌اینا روزای طلایی زندگی منه و هیچ وقت برنمیگردن.

بهتر شم و از همه چی بنویسم.