وای خدا باورم نمی‌شه! داشتیم حرف می‌زدیم گفتم کلاً کلاه دوست دارم گفت برا کادوی تولدم می‌گیره! حرف در مورد این کلاه کج ارتشی‌ها بود! بعد رفت جدی جدی یه کلاه کج ارتشی سفارش داد! :))))

باورم نمی‌شه یعنی واقعاً یه کلاه کج ارتشی مردونه سفارش داد برام؟؟!! واقعاً این همه پول داد یه کلاه مردونه برام؟ خدایا! :))) خب بشر یه کلاه دخترونه سفارش می‌دادی! یعنی واقعاً فکر کرده من دقیقاً کلاهی که پسرا می‌ذارن سرشون تو سربازی و ارتش و اینا رو دوست دارم؟ :دی من چیکار کنم از دست این؟ :))))

رومم نمی‌شه چیزی بگم! :دی