لعنتی م.م هنوز جذابه! موندم چی می‌تونه از چشمم بندازتش‌. حالا اینکه پسر عمه‌اش کسیه که من بدم میاد ازش، زیاد کارساز نبود. 😐 هر بار می‌بینمش حس می‌کنم چقدر جذابه این بشر. :/