اون اول دلم می‌خواست بهش پیام و کامنت بدم. چه بخونه چه نخونه. بعد دیدم تک‌تکِ پیام و دایرکت‌ها رو چک می‌کنه. و باز دوست داشتم براش پیام و دایرکت بدم. و اینکه لایک می‌کرد و جواب می‌داد خیلی بامزه بود. بعد شروع کردم ایراد گرفتن از هر چیزی. حالا رسیدم به مرحله‌ای که از دور فقط خوشم بیاد ازش. نه کامنتی بدم نه دایرکتی. حتی برای پست و پروفایل جدیدِ درخشانش! :))) اون همه کامنتِ چه عکس قشنگی و اینا بسه دیگه. کامنت من بره اون وسط که چی؟ :)))

لعنتی. خیلی جذابه پروفایل جدیدش! :)) میم میم.