و آره. دوباره خوابم به‌گاست و دیشب فقط میخواستم دستمو بذارم زیر تخت، سرمو روی طاقچه و فقط باقی بدنمو از پنجره پرت کنم پایین چون قطعا تحمل اونهمه sensation و تصویر و صداهایی که بدون فیلتر فقط هجوم میارن بدون اینکه بهم فرصت ادراک بدن و کمبود اکسیژن و- ندارم و همه‌چی یه‌کم از توانم خارج میشه و 

GOD. I’M NOT YOUR STRONGEST SOLDIER. HAVE MERCY 🧎🏻‍♀️