همچنین از نظر ارزشمند من فقط دیزاین harris reed توی مت گالا آدمو متوقف میکرد و باعث میشد خیره بمونه

کندال هم اِه. زیبا بود.

 

# من بعدا طرحامو باهاتون به اشتراک میذارم و براتون توضیح میدم که چرا اگه حساب بانکی‌تون پره و باز هم به اون شکل لباس میپوشید نباید بهتون احترام گذاشت 🧎🏻‍♀️

# من در واقع دانش ناچیزی از فشن دارم. فقط دارم egoمو نوازش میکنم اینجا. نادیده‌م بگیرید

# ولی باعث نمیشه حرفی که زدم حقیقت نباشه. بنابراین. stan harris reed