می‌خواستم اینجا رو پاک کنم. ولی تصمیم گرفتم نگهش دارم. واسه حرفایی که جای دیگه نمی‌تونم بنویسم. واسه حرفایی که قطعاً خیلی‌هاشو بعداً که بخونم یادم نمی‌آد چی بوده و درباره کی بوده. ولی دلم می‌خواد یه جا نوشته بشه. یا یه جا ذهنم رو خالی کنم. مطمئناً یه وبلاگ مزخرف و زرد و چرته ازونا که خودمم اگه می‌دیدمش همون لحظه پنجره رو می‌بستم! ولی خب. اینجا اصلاً قراره کاربردش همین باشه. اون بخش از فکرای من که جای دیگه نشون نمی‌دم! و شاید اصلاً به من نمیاد! به هر حال یه بلاگفایی هست که همچین فضایی رو در اختیار ما قرار داده! ما هم استفاده کنیم. 😐