الان درحالیکه تو حیاط خوابگاه به بهونه ی بیوشیمی خوندن نشستمو بیوشیمی نمیخونم، دارم اولین پستمو تو بلاگفا بعد از مدتها میذارم 🙂

تو هپروت عظیمی به سر میبرم.

یه ماه و نیمی میشه وارد یه رابطه ی عاشقانه شدم که منو هم دیوونه میکنه و هم مقدار دوپامینمو میبره بالا در حدی که از سرخوشی زیاد نمیدونم باید چیکار کنم.

حس درسم نمیاد.

هوا هم خیلی گرمه.

خوابگاهمونم کولر نداره.

دلمم بغلشو خودشو میخواد ولی امتحانا نمیذاره زیاد همو ببینیم.

درکل با همه ی اینا های بلاگفا =)