آه خدای عزیز مرسی که مرغ رو آفریدی و بهش سینه دادی تا من بتونم بخورمش و هیچوقت ازش خسته نشم. مرغ، مرغ، ای مرغ زیبا، همیشه همینقدر عاشقت میمونم. عاشق سینه ات البته. جاهای دیگه ات هم یکم‌. ولی اگه یه روز نتونم بخورمت چی؟ چه روز وحشتناکی میشه. مرغ عزیزم، مرغ نازنینم، با تو همه چی خوشمزه ست حتی زندگی.