آدم‌ها جهنم دست‌ساز خویش‌اند
باید بروم نامم را در ردیف عقاب‌ها، ببرها و شب‌پره‌ها بنویسم…​

​​​​​​- شمس لنگرودی –