فکر نکنید میتونید بقیه رو گول بزنید . اصلا شاید در ظاهر این کار رو بکنید اما در نهایت خدا بهت همونو برمیگردونه.

فردا امتحان فارسی برای سومین بار

به قـلم فاطـمه 💫