به این میگن توفیق اجباری برم یه کم کمک کنم . گره هامون باز شن

به قـلم فاطـمه 💫