مراسم کراش برونه معرفی میکنم کرم بورسین کراش جدید که اصلا با یک نگاه جذبش نشدم اما در طول سریال طوری با اون چشما و اخما و چروکای کنار چشمش نقششو بازی کرد که من رفته رفته این شکلی شدم البته در کنار استایل کت شلواری جذابی که داشت و اون شخصیت سرد و سنگیش دیگه حرفی ندارم🥲

اولی

دومی

سومی