ب راستی که آدمیزاد از لحظه بعد خودشم خبر نداره که قراره رو چه بازیگری کراش بزنهیعنی یکی دیمن و یکی این جدیده تمام محاسبات منو برای مرد ایده آل بودن بردن زیر سوال

من از مردای چشم رنگی و بور اصلا خوشم نمیومد..قد بلند و چهارشونه بودن،چشم و ابرو مشکی بودن خیلی به چشمم میاد همیشه

اما دیمن عزیز با اون چشای آبی لعنتی،اون قد متوسط و جثه معمولی…و کراش جدید هم تماما بور و چشم رنگی و قد متوسط (البته خوش هیکل)

چه خبرتونه آخه چه خبرتونه؟؟