این جمله: +شاید رسالت من تو این دنیا این باشه که تو هر شرایط و زمانی باید دنبال دلیلی برای شاد بودن باشم+

این جمله هنوز قدرت اینو داره درونمو قلقک بده.

با شماره گزاری پستا احساس میکنم تونستم به خودم ثابت کنم من برای انجام کارای روزانه م..برای اینکه تو حجم و فشارشون گم نشم نیاز به قدمهای کوچیک و کوتاه دارم..در عوض چیزی که اتفاق میفته اینه که کیفیتش خیلی چشم گیرتره.