چندروزه دارم از خودم فرار میکنم‌…در طول روز هرکاری میکنم تا حتی لحظه ای با خودم روبرو نشم..انگار موجودی که قراره ببینمش خیلی ترسناکه از بس ناامید،متوهم،غمگین،بی هدف و رنجوره.

منی که به همه میگفتم با خودت صبور و مهربون باش..اون من،حالا داره بهم میگه فرار کن دختر.. هیچ امیدی بهت نیست💔