اوه اصلا از خودم توقع نداشتم ولی باید بگم آشپزخونه رو تبدیل به یه دسته گل کردم یعنی خشمی ک صبح باهاش روبرو شدم و تبدیل ب نظم توی آشپزخونه کردم..و حالا سبکم،خیلی سبک.

عنوان پستامو از تاریخ روز ب شماره نوشته تغییر میدم..اینطوری راحتترم😇 و تو ذهنمم محدودیتی برای نوشتن نمیمونه