+شارژر منه هااا

پشت چشم نازک کردم و گفتم:با من حرف نزناااااا

با خنده گفت: حالا تو کی هستی که من بخوام بات حرف بزنم یا نزنم؟

متعجب جواب دادم: نمیدونی؟دخترتم…همون که خیلی خوشگلههههه…خیلی جیگرهههه

با من ادامه داد:خیییلی نازه

+می‌دونی که؟مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید

_عطار کیه؟

با نگاهی عاقل اندر سفیه گفت : عطار؟منم 

با پیروزی گفتم : حرف عطار عزیز سنده..داری میگی خوشگلم،منم انکار نمیکنم 

همون‌طور که دور میشد بلند گفت:حالا چرا اینقدر خوشحالی؟؟

دلم میخاس مث خودش داد بزنم بگم:چون تو رو دارم ددیییییی جووون 

+وی یک فرد به شدت لوس و خودشیرین است.