امروزهم تموم شد. حقیقتا روز خیلی خوبی رو برای خودم ساختم.

طبق برنامه رفتم کتابخونه دوتا کتاب گرفتم و در یک عمل فوق برنامه رفتم گلخونه و سه تا گل خوشگل خریدم:)

خیلی خوشحال شدم که پاپیتال داشتن و با دیدنش بسی ذوق نمودم و اینم یادگار دوره ۲۰سالگی

درنهایت با یه کیک خانوادگی جشن گرفتیم و این روز عالی هم تموم شد.

امروز خوش گذروندم و به این خوشگذرونی بعد از دوماه عجیب و غریبی که گذشت نیاز داشتم.

ممنونم خودگرامی به ۲۱سالگی خوش اومدی:)

از غردا برنامه های ۲۱ رو شروع می نماییم.