حیف نیست لحظه ای به این قشنگی ثبت نشه؟

با بلوز مشکی،جین تیره و چهره ای شبیه امواتِ محترم،

منتظر حضور پر فیض ستاره ی عزیز و دنیای عزیز تر هستم .

با چه زبونی به دور و بریام بفهمونم الان خواب دارم ؟ اونم از نوع شدیدش؟

از نوع خییییییییییلییییی شدیدش؟

واقعا چشام شبیه ترکیبِ گلبول سرخ و سفید شده .

پ.ن:حرف خاصی نمونده،عشقم کشید پ.ن بزارم …وب خودمه،دلم خواست،ب ت چ؟