تو باید درستش کنی،

دلی که بعد از تو مرده رو.

میدونی خودت،طلبکارم ازت،

چند سال عمرمو!!

تو خرابش کردی ولی

من میسازم پلای شکسته رو.

بیا ببین این گِل نشسته رو

فقط بیا بیا و دیگه نرو!!